บรรณานุกรมเว็บไซต์

<< < (3/3)

ซือเน...:
พวกเอกสารออนไลน์
(ไม่รู้ว่าเหมือนกัยของใครที่เรียนมารึเปล่านะ แต่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ แล้วไม่โดนด่า เขียนอย่างนี้มาตลอด)

เอกสารทั่วไป

ชื่อแต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องของเอกสาร.//ค้นเมื่อ/เดือน/วัน,ปี,จาก/URLของเว็บที่นำมา

ตัวอย่าง 

iannnnn.  (2550). 2How to Photoshop and Retouch!.  ค้นเมื่อ กรกฏาคม 29, 2550,
             จาก http://f0nt.com/forum/index.php?topic=10439.0

บทความ

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์),/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่,/(ฉบับที่),หน้า/เลขหน้าบทความ.//ค้นเมื่อ
////////เดือน/วัน,/ปี,/จากURLของเว็บที่นำมา

บทความจากหนังสือพิมพ์


ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์),/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า/เลขหน้าบทความ.//ค้นเมื่อ
/////////เดือน/วัน,/ปี,/จากURLของเว็บที่นำมา


/ แทน1spaceหรือหนึ่งตัวอักษรนะ

 :01:  โดนด่าประจำ ต้องจำขึ้นใจ

蓝月 (lán yuè):
จะเอาเวปไซ้งัฟ :11:

แมค:
ใช้แหล่งอ้างอิงต่ำกว่า5แหล่งเขียนแทนบรรณานุกรมว่า แหล่งอ้างอิง นะครับ {หมีโหด}

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว