อักษรไทยเป็นอังกฤษ

<< < (8/11) > >>

YURi+:
แอบอ้างจาก: ภูกระดึง ที่ 16 พ.ย. 2006, 13:05 น.

แล้ว แม่ม่ายไม่ได้หมายให้ไหมใหม่ไหม้ล่ะ


mae mai mai dai mai hai mai mai mai

มันก็เหมียนไอ้ "ใครขายไข่ไก่" อะแหละเจ้าค่ะ:
khrai khai khai kai (ฝรั่งอ่าน "ไคไขไคไค").

เoิร์ธ:
แอบอ้างจาก: พี่บิ๊ก ที่ 05 ต.ค. 2006, 19:45 น.

ใครมีเทียบตัวอักษร สระ ของไทยเปรียบกับ

ตัวอักษณอังกฤษตัวไหน

คือไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วจะทำให้มันถูกหลักนะครับ

 :33:


พยัญชนะ

ก               k
ข ค ฆ        kh (k)
ง               ng
จ              ch(j)
ฉ ช          ch
ย ญ          y
ต              t
ท ธ ถ ฒ   th(t)
น ณ          n
บ              b
ป              p
พ ผ          ph(p)
ฟ ฝ          f
ม             m
ร              r
ล             l
ว             w
ซ ส ศ ษ  s
ห ฮ         h

ตัวสะกด
แม่กก      k
แม่กด      t,d
แม่กบ      p,b
แม่กน      n

สระ
อะ อา            a(ar)
อิ อี                i(ee)
อุ อู               u
เอะ เอ           e
แอะ แอ         ae(a)
โอะ โอ          o
เอาะ ออ        o,(or)
เออะ เออ      oe(er)
เอียะ เอีย      ia
เอือ              ua
อัว                uo
ไอ               ai
เอา              au
เอย             oei

เฟิร์ส:
อิสระพงษ์  เหมือนฟู

kunnooon:
แอบอ้างจาก: เฟิร์ส ที่ 24 เม.ย. 2008, 19:36 น.

อิสระพงษ์  เหมือนฟู

น่าจะเขียนเป็น Issaraphong Maeunfu นะคะ

|<3N:
Itsaraphong Mueanfu ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว