KJR-Krajidrid XL style

ฟอนต์นี้เป็นตัวแรกที่หัดทำ ใช้เวลานานพอสมควร จนตัวที่2เสร็จก่อนจึงได้มาทำตัวนี้ต่อจนเสร็จ แรงบันดาลใจเพราะอยากมีฟอนต์ไว้ใช้เองกับงานสติ๊กเกอร์ ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดี ก็เลยเอาชื่อฉายาของตัวเองมาเป็นชื่อฟอนต์

ช่องทางการติดต่อ:
อีเมล: changda2518@gmail.com
เพจ เคเจอาร์ฟอนต์ไทย และ กระจิ๊ดริด ทีม ป้ายสายศิลป์
เบื้องหลังการออกแบบสร้างสรรค์: KJR-Krajidrid XL style

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: Kjr-krajidrid XL style
สร้างสรรค์โดย: เคเจอาร์ฟอนต์ไทย
ดาวน์โหลดแล้ว 31,758 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์

หากชอบใจ บอกต่อได้นะครับ