ZoodPuTorn3.1

“โปรดเลือกฟอนต์เรา เพื่อไปบริหารงานออกแบบของท่าน” ….. ฟอนต์สุดภูธรหรือซู๊ดภูธร . . . ได้แรงบันดาลใจมาจากป้ายงานวัดในต่างจังหวัด จึงได้ลองออกแบบฟอนต์ตัวนี้ดู โดยนำเอารูปแบบของการเขียนตัวอักษรด้วยปากกาปากตัดที่มีการตวัดเส้นมา ประยุกต์…ฟอนต์สุดภูธร ฟอนต์ไทยสำหรับป้ายงานวัดทั่วราชอาณาจักร (แต่ก็สามารถนำไปใช้กับกราฟฟิกแนวๆและงานหรูๆๆก็ได้น่ะ)

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: ZoodPutorn (สุดภูธร)
สร้างสรรค์โดย: zood
ดาวน์โหลดแล้ว 327,025 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์

หากชอบใจ บอกต่อได้นะครับ