ฟอนต์.คอม
หน้าแรก » เปิดกรุ

คัดไทย

Layiji คัดลายมือ๒

โดย

01/04/2549 | 13:42 น.

Layiji คัดลายมือ ๒ แตกต่างจาก Layiji คัดลายมือ๑ ตรงที่ขนาดจุดจะใหญ่กว่า สำหรับงานที่ใช้ตัวเล็กๆ ได้ ตัวเล็กที่สุดคือขนาด 36 pt ถ้าเล็กกว่านี้จะมองไม่เห็นจุดแล้ว ——————————– คุณสมบัติพื้นฐาน – วรรณยุกต์ไม่ลอยด้วย template ของทั่นนายพล แต่ใน preview นี้ยังลอยอยู่ – จัดระเบียบสังคม kurning ด้วยชุดตัวอักษรของนาย bubbleball จะเรียงระยะช่องไฟสวยงาม

Layiji คัดลายมือ

โดย

22/11/2548 | 23:31 น.

ลักษณะของแบบอักษรชุดนี้ เรียกได้ว่า เป็น “แบบเลีอก” ตามที่หนังสือ “โครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทย” ของราชบัณฑิตได้บอกไว้ครับ Update version 2.0 —————————- เปลี่ยน Template ใช้ Naipol Template 2 แล้วครับ เบื่อกับปัญหาสระลอยก็หันมาใช้ Kutlaimuu 2.0 ตัวนี้ได้เลยครับ ส่วนกลอนมาจากหนังสือ “เรื่องสั้น ไม่มีวันสุด” ครับ

4711_AtNoon_Traditional

โดย

12/01/2548 | 20:15 น.

คุ้นไหม… อะน่า ตามระเบียบไง