ฟอนต์.คอม
หน้าแรก » เปิดกรุ

ancient

ฝักขาม๑๙๕๔ (SOV_fakKHAM)

โดย

16/12/2563 | 13:24 น.

ฟอนต์ฝักขาม ๑๙๕๔  ถอดแบบมาจาก จารึก ลพ.๙ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือ “อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ” ใช้สำหรับเอกสารที่อยู่ในช่วง พ.ศ. ๑๙๕๔ – ๑๙๙๙ นะจ๊ะ