หน้าแรก » เปิดกรุ

ดาวน์โหลดฟอนต์

ฟ้าสยาม (SOV_FaSiam)

โดย • 15/06/2567

ฟอนต์ฟ้าสยาม ต้นทางจากป้ายโรงภาพยนต์ฟ้าสยาม และตลาดเลิศฟ้า สุพรรณบุรี รวบรวมได้ 10 ตัวอักษร ที่เหลือก็ด้นๆ เอา

หอมเจียว (MN Hom Chiao)

โดย • 15/06/2567

แจกฟรี!! สำหรับใช้ส่วนตัวกับงานที่ไม่เกิดรายได้เท่านั้น ถูกใจ! ต้องการใช้เชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 150.-

นูร่าเพนสิริ (Nura pensiri)

โดย • 13/06/2567

ฟอนต์ลายมือ ไม่มีหัว เท็กซ์เจอร์ขรุขระเหมือนเขียนด้วยดินสอ ตัวฟอนต์มีความไม่สม่ำเสมอเหมือนเขียนหวัด ไม่ตั้งใจ มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ บาง ปกติ หนา นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบาง

รามเกียรติ์ (MN RAMMAKIAN)

โดย • 12/06/2567

แจกฟรี!! สำหรับใช้ส่วนตัวกับงานที่ไม่เกิดรายได้เท่านั้น ถูกใจ! ต้องการใช้เชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 290.-

อบอุ่นลักซ์ | Opun Lux

โดย • 11/06/2567

Opun Lux เป็นแบบอักษรแซนเซอริฟ ปลายเส้นมีความกลมมน มีความเปรียบต่างของขนาดเส้นนอนและเส้นตรง จากรูปร่างหน้าตาของแบบอักษรนี้ให้ความรู้สึกได้ถึงความหรูหรา งดงาม อ่อนช้อย ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกเป็นมิตร และความอบอุ่น

ข้าวสวย (Khaosuay)

โดย • 10/06/2567

ฟอนต์ลายมือ ข้าวสวย (Khaosuay) แจกใช้งานฟรีสำหรับงานที่ไม่เกิดรายได้ เช่น จดโน้ต สรุปงาน (ฟอนต์ขนาดบาง)

สังหาร (SOV_SangHan)

โดย • 09/06/2567

ฟอนต์สังหาร เป็นฟอนต์ทดลอง ทำ lettering จากฟอนต์ริบบิ้น โดยออกแบบฟอนต์ริบบิ้นใหม่ ฐานอักษรไม่สม่ำเสมอ เพิ่มความเป็น lettering โดยการเพิ่มตัวอักษร ก-ฮ เข้าไปอีกหลายชุด หลากรูปแบบ คำหนึ่งคำ จึงมีรูปแบบออกมาได้หลากหลาย

นูร่านิรุตา (Nura niruta)

โดย • 08/06/2567

ฟอนต์ลายมือ มีหัว ตัวอวบๆ ตัวโยกเยกโย้เย้ สไตล์นูร่าราดาค่ะ มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ บาง ปกติ หนา นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบาง

มาการอง (MN Macaron)

โดย • 07/06/2567

แจกฟรี!! สำหรับใช้ส่วนตัวกับงานที่ไม่เกิดรายได้เท่านั้น ถูกใจ! ต้องการใช้เชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 150.-

ห้องเช่า (MN Hong Chao) 

โดย • 06/06/2567

แจกฟรี!! สำหรับใช้ส่วนตัวกับงานที่ไม่เกิดรายได้เท่านั้น ถูกใจ! ต้องการใช้เชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 290.-