13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป

ฟอนต์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งฟอนต์.คอมเป็นผู้ร่วมเผยแพร่ในวงกว้าง ดังนั้นกรุณาอ่านสัญญาอนุญาตที่แนบไปกับตัวฟอนต์ด้วยนะครับ :42:


TH Charmonman ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Charmonman
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 2,035,287 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Krub
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 756,264 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Srisakdi
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 1,064,084 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Niramit AS
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 1,050,009 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Charm of AU
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 1,395,335 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Kodchasan ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Kodchasan
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 598,995 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ
(หมายเหตุ: ฟอนต์ตัวนี้มีเวอร์ชันใหม่แล้วครับ เชิญอ่าน ฟอนต์ “สารบรรณ” ปรับปรุงรุ่นใหม่: Sarabun New)

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Sarabun PSK
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 2,019,012 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH K2D July8
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 572,653 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Mali Grade 6
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 780,882 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Chakra Petch
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 547,172 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Bai Jamjuree CP
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 595,303 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH KoHo
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 519,086 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์


TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Fah Kwang
สร้างสรรค์โดย: SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 527,661 ครั้ง

แล้วทำไงต่อ? อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์

 • อ๊บ

  มาโหลดบ่อยมากคับ ขอบคุณคับ

 • แก้ววววว

  ขอบคุณค่ะ

  จะเอาไปทำงานภาษาไทยค่ะ

 • JOY

  ขอบคุณมากค่ะ

 • Sid

  It's a very beautiful set of fonts…Thank you.

 • waralong

  ขอบคุณครับ

 • kaasalong

  There are very useful and beautiful!!!

  Thanks a log for your sharing…

 • I3unG

  ดีมากๆเลยคับ ขอบคุณมากคับ

 • เยี่ยมยอด…มาตามหาฟอนต์ไทย ไปทำงานออกแบบแกะสลักป้ายหินบรรจุอัฐินะคะ :)

 • porju

  ขอบคุนมากๆน้าคะ

 • tong

  ขอบคุณมากนะค่ะ
  ต้องการ font
  นี้มากมาย
  เพิ่งจะหาเจอ

 • คิระตัวน้อย แวมไพร์แห่งรัตติกาล

  ขอบคุนน้า

 • kangka

  ขอบคุณมากนะคะ

 • PISIT

  ขอความรูเ้นะครบ ผม LOAD ไปไว้ใน C:/WINDOWS/FONT แล้ว แต่ทำไม่ ใน MS WORD มันไม่เห็นครับ เห็นแต่ TH NIRAMIT ตัวเดียว ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ใช้กับ MS WORD

 • ong

  ขอบคุณมาก ๆ ครับ ๆ ๆ ๆๆ ๆ

 • โบว์ลิ่ง

  ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง

 • bow

  ขอบคุณค่ะ
  อนุรักษ์ความเป็นไทยดีค่ะ
  สวยดีค่ะ

 • ขอบคุณนะคะ

 • iamaomii

  แจ่มมมมม

 • พรเลิศ

  นิยมไทยดีครับ ขอบคุณที่แบ่งปันครับ

 • MuOun

  สวยมากกค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

 • suda

  สวยงามมากๆ เลยเด้อ
  เอาไปหมดทุกฟอนต์เลยเด้อ
  ขอบคุณเด้อ

 • ขอบคุณสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

 • paphop

  ขอบคุณครับ ผมนำไปใช้ในการฝึกการคัดลายมือของนักเรียนครับ

 • ชอบแบบนี้ที่สุดเลย

  แบบไทยๆๆๆๆๆ

  ยกนิ้วให้เลย

  สุดยอดจริงๆ

 • kumsing

  ขอบคุณครับ

 • narongsak

  สุดยอด ครับ ขอบคุณมากๆๆ

 • boom

  ขอบคุณหลายๆเด้อที่มีให้ใช้ตัวสวยงามมากๆจ๊ะ

 • dongseng

  ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
  สวยงามอย่างแรง

 • Anan

  โอ…ขอบคุณหลายเด้อพ่อคู๊ณ สุดยอดจริง ๆ เอาไอเดียมาจากไหนนักหนาจ๊ะพ่อ ขอบคุณ ขอบคุณ

 • หมอก

  สวยจริง
  ขอบคุณที่แบ่งปัน

 • seksec

  มาเป็นชุดเลยครับ สวยๆทั้งนั้น

  ขอบคุณมากมาย ครับ

 • baipai

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับฟอนสวยๆ

 • Sponge

  สวยงาม

 • เจินๆ

  ขอบคุณค่ะ

 • ฝ้าย

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆค่ะ

  • ะำีเ

   โหลดยังไง

 • tun

  จะโหลดยังไงเนี่ย

 • tun

  ขอบคุณ

 • ดีครับ

 • tun

  โหลดตรงไหนเนี่ย

 • tun

  อะไรอ่ะ

 • ขอบคุณมาก ครับ

 • ทราย

  สุดยอดค่ะ

  ดูด ไปซะหลายแบบ

  คงไม่ว่าก้านนนะค่ะ

  อิอิ

 • jang

  สวยมาก…ขอบคุณมากค่ะ…ชอบมากเลยค่ะ

 • Cat

  เพิ่งเข้ามาโหลด ฟอนต์สวยมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • ขอบคุณผู้สร้างนะคะ ขอเอาไปใช้ด้วยคนนะคะชอบอักษรไทยนะสวยดี
  หาอยู่เหมือนกันเพราะต้องออกแบบงานเกี่ยวกับพระอะไรทำนองนี้ใช้ได้พอดีเลยคะ

 • นักเรียน

  งดงามในความเป็นไทย
  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

 • toy

  มีกี่นิ้วยกให้หมดเลย สุดยอดแห่งความสวยเลย

 • ไทย

  รักเธอประเทศไทย

 • mr.x59

  ทำไมโหลดไม่ได้ครับ

 • pommes

  ขอบคุณค่ะ ดีมากๆมีประโยชน์สุด