หน้าแรก » เปิดกรุ

SOV_rajadamnern

โดย • 15/06/2563

เป็นฟอนต์ตามคำขอ จากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญภาพเก่า เรื่องเก่าๆ ในเมืองไทย… ถามว่าเคยทำฟอนต์ราชดำเนิน ตัวกลมๆ หรือยัง แล้วส่งรูปให้ดู ผมเห็นว่าเก๋ไก๋ดี ก็เลยลองทำตามแบบในรูปเก่าๆ ที่เพื่อนส่งมาให้ดูครับ นำไปใช้ได้ตามสะดวก

SOV_Kids_VF

โดย • 28/04/2563

Variable Font ที่ทำเป็นฟอนต์แปลงร่างจากตัวอักษรไปเป็นรูปภาพ เหมือนสมัยหัดอ่าน ก.ไก่, ข.ไข่, A – Ant, B – Bird เหมาะสำหรับแสดงผลบนเว็บ เพราะมีการเปลี่ยนรูปร่างได้

LYF_Mulan

โดย • 21/04/2563

ฟอนต์เฉพาะกิจ จู่ๆก็อยากจะทำขึ้นมา ต้นแบบจากโปสเตอร์ Mulan 2020 live-action ที่แสดงโดย หลิวอี้เฟย ฟอนต์ทำรูปแบบเขียนด้วยพู่กัน โดยนำมาลายเส้นพู่กันมาดัด ตัดต่อเป็นตัวอักษรใหม่ ใช้เป็นอักษรพาดหัวตัวติดๆ กันโดนเฉพาะ ไม่เหมาะกับประโยคยาว (เหมือนเช่นเคย)

SOV_JD_RungReung

โดย • 06/04/2563

เป็นฟอนต์ที่ใช้วิธี scan จากลายมือสวยๆ ของ อ.จินดา เนื่องจำนงค์ แทนการวาด vector เหมือนเคย.. แล้วบังเอิญ set ค่า parameter ไม่ดีพอ จึงได้ฟอนต์ที่ไม่สมบูรณ์เหมือนรูปต้นฉบับ..แต่ถูกใจผม จึงเลือกที่จะทำตามแนวคิด “ความไม่สมบูรณ์แบบ คือ ความงามตามธรรมชาติ”

VS_Tham_Lanxang

โดย • 18/03/2563

ฟอนต์ชุดนี้เป็นฟอนต์อักษรธรรมล้านช้าง ที่พัฒนาต่อยอดจากฟอนต์ VS ThamBali1(thamb1.ttf) โดยปรับ 4 เรื่องใหญ่

ย้ายชุดอักษรไปไว้ที่ TaiTham unicode เพื่อให้สามารถรับการพิมพ์จากแป้น TaiTham และแสดงผลร่วมกับฟอนต์ตระกูลไตอื่นๆ ได้ทำให้รองรับการพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ไทย สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งศึกษาอักษรธรรมล้านช้าง อักษรธรรมอีสาน (เช่นผม) ที่ยังไม่คุ้นการเขียนอักษรธรรม ..แต่หากชำนาญแล้ว แนะนำให้ไปใช้แป้น TaiTham จะเป็นมาตรฐานกว่าครับปรกติอักษรธรรมอีสาน ไม่ใช้วรรณยุกต์ แต่ฟอนต์นี้ทำไว้รองรับการพิมพ์วรรณยุกต์ เอก โท ได้การพิมพ์ภาษาบาลี ให้พิมพ์แบบใช้พินทุ โดยเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวหนา (bold) หรือเปลี่ยนไปใช้ฟอนต์ VS_Tham_Pali

CR_Insom_Lanna

โดย • 03/03/2563

ฟอนต์ชุดนี้เป็นฟอนต์อักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ที่พัฒนาต่อยอดจากฟอนต์ CR_Insom 3 version โดยปรับ 3 เรื่องใหญ่

ชุดฟอนต์อักษรธรรม

โดย • 16/08/2562

ฟอนต์ชุดนี้เป็นฟอนต์อักษรธรรมปาฬิภาสา (ภาษาบาลี) ที่ผมเลือกที่จะไม่ออกแบบฟอนต์ใหม่ขึ้นมา แต่ใช้ฟอนต์ที่มีผู้สร้างไว้ก่อนแล้ว มาปรับให้การพิมพ์ใช้ภาษาไทยพินทุเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

ในกล่อง (SOV_naiklong)

โดย • 14/05/2562

ทำฟอนต์ที่ต้องปรับพยัญชนะให้เตี้ยลง เมื่อต้องยัดเข้าไปในกล่องในกรอบ 

ปฐวี (SOV_patavi)

โดย • 30/04/2562

จะทำฟอนต์ Gothic ย้อนยุค แต่ทำแล้วเตลิดไปไกล ได้ ดอกไม้ ก้อนดิน หิน อัญมณี เป็นปฐวีธาตุ

อาโป (SOV_apo)

โดย • 18/04/2562

ทำฟอนต์ริบบิ้นเป็นครั้งที่ 3 ก็เลยทำเป็น 3D โดยเอาแนวคิดของตอนทำ Modern Calligraphy มาใช้ … ทำออกมาแล้วพบว่าเหมาะกับคำสั้นๆ ตัวโตๆ