Layiji คัดลายมือ

ลักษณะของแบบอักษรชุดนี้ เรียกได้ว่า เป็น “แบบเลีอก” ตามที่หนังสือ “โครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทย” ของราชบัณฑิตได้บอกไว้ครับ

Update version 2.0 —————————-
เปลี่ยน Template ใช้ Naipol Template 2 แล้วครับ
เบื่อกับปัญหาสระลอยก็หันมาใช้ Kutlaimuu 2.0
ตัวนี้ได้เลยครับ

ส่วนกลอนมาจากหนังสือ “เรื่องสั้น ไม่มีวันสุด” ครับ

layiji01
layiji02

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: Layiji คัดลายมือ
สร้างสรรค์โดย: Layiji
ดาวน์โหลดแล้ว 721,532 ครั้ง

อ่าน: สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

หากชอบใจ บอกต่อได้นะครับ

22 Nov 2005