ฟอนต์.คอม
หน้าแรก » เปิดกรุ

พระราชทาน

ชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต (Chulabhorn Likit)

โดย

07/10/2563 | 21:57 น.

ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” (Chulabhorn Likit) จัดทำโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓