ฟอนต์.คอม
หน้าแรก » เปิดกรุ

ศิลาจารึก

พ่อขุนราม (SOV_PhoKhunRam)

โดย

30/12/2563 | 23:26 น.

ลายสือไทย..ครับ

อ่านคู่มือการใช้งาน: ที่นี่

ฝักขาม๑๙๕๔ (SOV_fakKHAM)

โดย

16/12/2563 | 13:24 น.

ฟอนต์ฝักขาม ๑๙๕๔  ถอดแบบมาจาก จารึก ลพ.๙ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือ “อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ” ใช้สำหรับเอกสารที่อยู่ในช่วง พ.ศ. ๑๙๕๔ – ๑๙๙๙ นะจ๊ะ