หน้าแรก » เปิดกรุ

แนวตั้ง

เกลียว (SOV_kleiw)

โดย • 30/10/2565

ฟอนต์เกลียว พิมพ์แล้วอักษรค่อยๆ ม้วนเป็นเกลียวเอง คำสั้นๆ พออ่านได้ เป็นประโยคอย่าได้ใช้งาน