หน้าแรก » เปิดกรุ

melody

คีตักษร (SP-Khitakson-Br)

โดย • 15/11/2566

ฟอนต์รำทำเพลง ♬♪♩♩♪♫♬ ลีลาศอักษร… ฉลองต้อนรับสิ่งดีๆ ที่จะเกิดมีในปีใหม่ ออกแบบให้เหมือนตัวโน้ตดนตรี สัญลักษณ์ที่ใช้แทนระดับเสียง ลูกคอ 9 ชั้น เมื่อนำอักษรตัวโน้ตมาร้อยเรียงต่อกัน จนเกิดเป็นห้วงท่วงทำนองขับร้องลำนำฮัมเพลงบรรเลงชีวิต

จังหวะ (SOV_JangWha)

โดย • 09/10/2565

ฟอนต์จังหวะ ตัวปรกติโน้ตจะโดดเด้งหน่อย เพื่อความครึกครื้น กด bold จะวางบนบรรทัด 5 เส้น เรียงเรียบๆ แต่ก็มีการเปลี่ยนโน้ต (เปลี่ยน glyph) เป็นจังหวะๆ (84) ถ้าเอามาพิมพ์ยาวๆ แนะนำให้เติมสัญลักษณ์ทางดนตรี จะดูสนุกขึ้น (ลองจิ้มๆ ดูว่าตัวไหนอยู่อักษรอะไร)