ฟอนต์.คอม
หน้าแรก » เปิดกรุ

valentine

TX_Love

โดย • 22/06/2548

A lil bit typo..
Too lazy too correct it..
It should be
” Toxic substance.. handle with care”
Alright :)
Enjoys