ฟอนต์.คอม
หน้าแรก » เปิดกรุ

valentine

TX_Love

โดย

22/06/2548 | 00:12 น.

A lil bit typo..
Too lazy too correct it..
It should be
” Toxic substance.. handle with care”
Alright :)
Enjoys