หน้าแรก » เปิดกรุ

ผักกาด (Pakkad)

โดย • 18/09/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ ผักกาด (Pakkad) สำหรับใช้งานส่วนตัว (ขนาดบาง) 1 น้ำหนัก เป็นฟอนต์ลายมือหัวทึบ สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การจดโน้ต สรุปงาน ตกแต่งป้ายสินค้า โปสเตอร์ หรือใช้ตกแต่งรูปภาพ/วิดีโอและโฆษณาสินค้าต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

ต้นไผ่ (Tonphai)

โดย • 16/09/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ ต้นไผ่ (Tonphai) สำหรับใช้งานส่วนตัว (ขนาดบาง) 1 น้ำหนัก ต้นไผ่ เป็นฟอนต์ที่ตั้งใจทำมากๆ ใช้เวลา 5-6 วัน ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งเหมือนต้นไผ่ เหมาะสุดๆ สำหรับงาน ตกแต่งป้ายสินค้า, ป้ายร้านค้า, ไวนิลหรือแต่งสื่อโฆษณาต่างๆ

แพนด้า (Panda)

โดย • 13/09/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ แพนด้า (Panda) สำหรับใช้งานส่วนตัว (ขนาดบาง) 1 น้ำหนัก ฟอนต์ลายมือแพนด้า เป็นฟอนต์ลายมือเรียบๆ หัวทึบ ใช้งานได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น จดโน้ต, สรุปงาน, แต่งป้ายสินค้า, แต่งสื่อโฆษณาต่างๆ

กระบองทอง (Krabongthong)

โดย • 09/09/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ กระบองทอง (Krabongthong) สำหรับใช้งานส่วนตัว (ขนาดบาง) 1 น้ำหนัก ฟอนต์กระบองทองจะออกแนวเส้นกลม ตวัดหัวนิดๆ เหมาะจะทำงานนำเสนอ ตกแต่งป้ายสินค้า ไวนิล หรือจะทำสื่อโฆษณาต่างๆ ตามแต่จะครีเอต

ถังเงิน (ThangNgein)

โดย • 15/08/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ ถังเงิน สำหรับใช้งานส่วนตัว (ขนาดบาง) 1 น้ำหนัก ฟอนต์ลายมือ ฟอนต์ถังเงิน (ThangNgein) เหมาะสำหรับจดโน้ต ทำสรุป งานนำเสนอ ตกแต่งป้ายสินค้าหรือสื่อโฆษณาต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

เรนโบว์ (Rainbows)

โดย • 03/08/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ เรนโบว์ สำหรับใช้งานส่วนตัว (ขนาดบาง) 1 น้ำหนัก ฟอนต์ลายมือ เรนโบว์ (Rainbows) เหมาะสำหรับจดโน้ต ทำสรุป งานนำเสนอ ตกแต่งป้ายสื่อโฆษณาต่างๆ

ถังทอง (ThangThong)

โดย • 25/07/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ Thangthong สำหรับใช้งานส่วนตัว(ขนาดบาง) 1 น้ำหนัก ฟอนต์ Thangthong เป็นฟอนต์ลายมือที่เหมาะกับการตกแต่งโปสเตอร์ ป้ายโฆษณาสินค้ามากๆ หรือจะใช้จดโน้ตทำสรุปรายงานก็ได้เหมือนกัน

Astro

โดย • 17/07/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ Astro สำหรับใช้งานส่วนตัวขนาดบาง 1 น้ำหนัก Astro เป็นฟอนต์ลายมือที่เหมาะกับงานทำสรุป จดโน้ตต่างๆ มากๆ

เมโล (Melo)

โดย • 04/07/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ เมโล (Melo) สำหรับใช้งานส่วนตัวแบบปกติ 1 น้ำหนัก เป็นฟอนต์ลายมือตัวหนานิดๆ เรียบร้อยหน่อยๆ เหมาะกับงานทำสรุป จดโน้ตต่างๆ

Gymno

โดย • 17/06/2566

แจกฟรี!!! ฟอนต์ลายมือ Gymno สำหรับใช้งานส่วนตัวแบบปกติ 1 น้ำหนัก เป็นฟอนต์ลายมือตัวเล็กแนวน่ารักนิดๆ เรียบร้อยหน่อยๆ เหมาะกับงานทำสรุป จดโน้ตต่างๆ