หน้าแรก » เปิดกรุ

วิเวก2 (WIWEK2)

โดย • 26/12/2565

ฟอนต์ วิเวก2  ได้นำเอาฟอนต์ของพี่ @uvsov มาเป็นต้นแบบ (ทำการปรับให้พิมพ์ กิํ ได้)  เป็นฟอนต์สไตล์อักษรธรรมล้านนา หรือ ตั๋วเมือง ซึ่งผมเห็นว่าฟอนต์สไตล์นี้ค่อนข้างน้อย ก็เลยลองทำดูโดยเทียบกับฟอนต์อักษรธรรมล้านนาที่ทำไว้ เพราะกะเอาไว้แจกครูที่มางานที่โรงเรียนเมื่อต้นปี