หน้าแรก » เปิดกรุ

นูร่ากร (Nura korn)

โดย • 18/07/2566

ฟอนต์ลายมือไม่มีหัว เส้นขาดๆ มีด้วยกัน 2 น้ำหนัก คือ บาง และบางเอียง

นูร่าโซดา (Nura soda)

โดย • 14/07/2566

ฟอนต์ลายมือตัวโตมาก ลายเส้นมีรูพรุน เหมือนโซดา มีน้ำหนักบาง เปิดให้ใช้ฟรีน้ำหนักบาง

นูร่าพีโกะ (Nura pko)

โดย • 13/07/2566

ฟอนต์ลายมือตัวโต น่ารัก เหมาะจดโน้ต มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ บาง ปกติ หนาค่ะ นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบางนะคะ

นูร่าดาหลา (nura dala)

โดย • 08/07/2566

ฟอนต์ลายมือมีหัว ตัวเรียวเล็ก เส้นบาง มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ บาง ปกติ หนา นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบางนะคะ

นูร่าเจนี่ (Nura jeni)

โดย • 08/07/2566

ฟอนต์ลายมือตัวกว้าง นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีเชิงพาณิชย์ น้ำหนักบางนะคะ

นูร่าพลอย (Nura ploy)

โดย • 01/07/2566

ฟอนต์ลายมือตัวโต จัดให้เอียงเล็กน้อย ตัวบนมีความกว้าง มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ บาง ปกติ หนาค่ะ นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบางนะคะ

นูร่าสู้จุง (Nura sujung)

โดย • 29/06/2566

ฟอนต์ลายมือตัวบาง มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ บาง ปกติ หนาค่ะ นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบางนะคะ

นูร่าตัน (Nura tun)

โดย • 22/06/2566

ฟอนต์ลายมือตัวอวบๆ ตัวเอียงเล็กน้อย มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ บาง ปกติ หนาค่ะ นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบางนะคะ

นูร่าวันหวาน (Nura wanwan)

โดย • 18/06/2566

ฟอนต์ลายมือเส้นไม่สม่ำเสมอ ตัวเอียงเล็กน้อย  มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก  คือ บาง ปกติ หนาค่ะนูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบาง นะคะ

นูร่านีออน (Nura neon)

โดย • 12/06/2566

ฟอนต์ลายมือเส้นไม่สม่ำเสมอ มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ บาง ปกติ หนาค่ะ นูร่าราดาเปิดให้ใช้ฟรีงานส่วนตัวและงานทั่วไป น้ำหนักบางนะคะ