หน้าแรก » เปิดกรุ

ปกิณกะ ยิ่งเจริญ / PKNK Ying Charoen

โดย • 02/05/2565

Inspiration แรกเริ่มมาจากป้ายชื่อร้านเสื้อผ้าแฟชั่นในยุคคุณแม่ยังสาว~ ข้อจำกัดของการออกแบบฟอนต์นี้คือต้องทำอย่างไรให้ตัวอักษรไทยที่มีความซับซ้อนยังต้องดูออกว่าเป็นตัวอะไรในขนาด Grid เพียง 3×3 หรือ 3×4 โดยเฉพาะวรรณยุกต์ที่ยังต้องมีการซ้อนกับสระ และต้องซ้อนอย่างไรไม่ให้สูงจนระยะห่างระหว่างบรรทัดกว้างมากเกินไป…

ปกิณกะ เทพ / PKNK Thep

โดย • 29/04/2565

ฟอนต์ PKNK Thep (ปกิณกะ เทพ) ได้ Inspiration แรกเริ่มมาจากงาน Architecture ฟอนต์นี้มีการปรับเปลี่ยนไปจาก Draft แรกๆ ไปพอสมควร โดยมีการลดรายละเอียดลงจากเดิม…เพิ่มความโค้งมนเล็กๆ น้อยๆ ให้กับเหลี่ยมมุมของตัวอักษรเพื่อให้ดูนุ่มนวลขึ้น ช่วยลดปัญหาการอ่านยากลงไปได้บ้าง…

ปกิณกะ สแควร์ / PKNK Square

โดย • 26/04/2565

ฟอนต์ PKNK Square (ปกิณกะ สแควร์) เหมาะกับประโยคสั้นๆ หน้าตายืกยือแบบนี้ประโยคยาวๆ ต้องมีเปลี่ยนอะไหล่ตับแน่นอน~