หน้าแรก » เปิดกรุ

Golden Ratio

โดย • 19/01/2567

ฟอนต์นี้สร้างเพื่อจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษบางตัว ขอบคุณสำหรับพื้นที่นะคะ