[ข่าว] By My Hands Art Thesis Exhibition 2011

โดย

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 “By My Hands”
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดแสดงวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม เวลา 10:00 – 20:00 น.
ณ Crystal Design Center (CDC), Building D ชั้น 1
พิธีเปิดวันที่ 28 เมษายน เวลา 13:00 น.

==============================================================

By My Hands Art Thesis Exhibition 2011
Visual Communication Design
Faculty of Art and Design
Rangsit University
On ~ 28 April – 8 May 10:00 am – 20:00 pm
At ~ Crystal Design Center (CDC), Building D, 1 Flr.
Grand Opening ~ 28 April at 13:00 pm

==============================================================

พวกเราเชื่อว่า การออกแบบที่ดี ไม่เพียงแค่หวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้น
แต่จะต้องพยายามค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการออกแบบ ที่กระตุ้นความคิดเชิงบวก
และส่งผ่านความคิดนี้เพื่อจรรโลงสังคมให้ดีขึ้น จากสองมือของเราเอง

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ความเข้าใจและข้อผิดพลาด
ได้กลั่นกรองจนออกมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ “By My Hands” ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง
ถึงความคิด ทัศนคติ และตัวตนของพวกเรา ให้ทุกคนได้รับรู้…

==============================================================

” WHAT YOU SEE AND ABOUT TO SEE
WERE MADE BY OUR HANDS ”

=============================================================
ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Page ของ “By My Hands Art Thesis Exhibition 2011”

23 Apr 2011