ม.รังสิตใจดี แจกฟรี 2 ฟอนต์ใหม่เอี่ยม!

ทราบข่าวนี้มาจากในฟอรั่มโดยคุณ itemsafety ครับ จึงขอเอามาเผยแพร่ต่อกัน
ทั้งนี้ขอก็อปปี้ข้อความในโพสต์ดังกล่าวมาแปะกันแบบนี้เลยละกันนะครับ แฮ่!

ม.รังสิต เปิดตัวโลโก้ใหม่ แบรนด์ดิ้งกลุ่มบริษัท อาร์เอสยู พร้อมแจก 2 ฟอนต์ฟรี ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน”

RSU Font : รูปแบบอักษรใหม่ของ ม.รังสิต
นายทิวากร นาวารัตน์ Design Director บริษัท ไบรท์ไซด์จำกัด และศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์รุ่นที่ 12 คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงจุดเด่นของอาร์เอสยู ฟอนต์ว่า เป็นฟอนต์ไม่มีหัว ซึ่งดัดแปลง (Transform) มาจากฟอนต์ภาษาอังกฤษชุดหนึ่ง โดยอักษรภาษาไทยที่ไม่มีหัวเกือบทุกชุดในเมืองไทย ล้วนถูกดัดแปลงมาจากอักษรภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น เพราะการแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษให้กลายเป็นภาษาไทยจะช่วยให้มีความทันสมัย เมื่อได้ชุดอักษรภาษาไทยแล้วจึงทำาชุดอักษรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส่วนขั้นตอนการสร้างฟอนต์อาร์เอสยูยากตรงที่การกำหนดช่องว่างระหว่างตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ ว่าควรเป็นอย่างไร ต้องใช้เวลาในการปรับให้ลงตัวพอสมควร นอกจากนี้ จุดเด่นของอาร์เอสยูฟอนต์ได้สร้างตัวอักษรให้มีลักษณะเฉพาะ เช่น ทำาตัว พ ม ร ส ห อ ให้มีบุคลิก เพราะตัวอักษรเหล่านี้มาจากชื่อของมหาวิทยาลัยรังสิต
“แบบอักษรที่ออกแบบขึ้นใหม่โดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ด้านการสร้างเอกลักษณ์ มีการดัด ตัดแต่ง ให้มีลักษณะเฉพาะตัว สามารถทำให้จดจำได้ง่าย บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ได้ว่านี่คือ อักษรของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ไม่ซ้ำกับใคร องค์ประกอบทั้งหมดนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรให้เป็นที่รู้จัก โดยนำจุดเด่นของตัวอักษรมาออกแบบให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ดังนั้น อยากให้ผู้ที่นำไปใช้คำนึงถึงที่มาของอักษรดังกล่าวด้วย เพราะมหาวิทยาลัยรังสิตสร้างตัวอักษรขึ้นมาไม่จำกัดไว้ใช้เฉพาะองค์กร แต่กลับเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเอาไปใช้ได้ฟรี จึงอยากให้ผู้ที่จะนำไปใช้เลือกใช้กับงานออกแบบที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมจะดีมาก” Design Director บริษัท ไบรท์ไซด์จำกัด กล่าว

.

Arthit Font : อักษรลายมืออิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงที่มาของฟอนต์์อาทิตย์ (Arthit Font) ว่า พวกเรามีโอกาสได้เห็นลายเซ็น โน้ต จดหมายสั่งงาน หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ที่เป็นลายมือของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มาโดยตลอด ซึ่งลายมือของท่านนั้นสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับในปี 2553 มหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 25 ปีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงอยากมอบของขวัญให้แก่มหาวิทยาลัย จึงขออนุญาตท่านอธิการบดีนำาลายมือของท่านมาจัดทำเป็นอักษรอิเล็กทรอนิกส์
“ขั้นตอนการทำเริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างลายมือของท่านทั้งอักษรภาษาไทยและอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์และตัวเขียน ที่อยู่บนคีย์บอร์ดทั้งหมด โดยให้ท่านคัดลายมือ 1 ตัวอักษร คัดประมาณ 5 ครั้ง แล้วนำไปสแกน ตีสเกล กำหนดพิกัด และใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วย ทำทีละตัว ทั้งตัวตรง ตัว
เอียง ตัวหนา หลังจากนั้นให้ท่านตรวจสอบ เมื่อแล้วเสร็จท่านอธิการบดีให้ใช้ชื่อ “อาทิตย์ฟอนต์ สำหรับตัวผมเองรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทำาอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แก่มหาวิทยาลัยและอยากให้นำไปใช้งานได้จริง แต่ขอให้ใช้อย่างถูกกาลเทศะ” หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม

แหม วงการออกแบบบ้านเรากำลังต้องการฟอนต์สไตล์นี้อยู่เลย ต้องขอชื่นชมมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างจริงใจครับ!

ดาวน์โหลดฟอนต์ทั้งสองแบบพร้อม CI อื่นๆ ได้ที่: เว็บมหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการ: ม.รังสิตรุกสร้างแบรนด์ ชูแนวคิด “ร่วมสร้างสังคมฯ”

29 Dec 2010