นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “สะกิด Think”

โดย

[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์
โดย นักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เป็นการนำเสนอแนวความคิดของตนเอง และมุมมองต่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังคม
ด้วยเทคนิคที่แสดงถึงตัวตนของนักศึกษา
อาทิ Drawing, Painting, Video Art, Installation, Performance ฯลฯ

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานนิทรรศการเข้าร่วมชม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปกับนิทรรศการ ”สะกิด Think”
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2554 เวลาเปิดทำการ 11.00-20.00 น (ทุกวัน)
พิธีเปิดงาน วันที่ 23 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น
ณ บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด (โกดัง)
เลขที่ 8 ซอย พหลโยธิน 31 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ดาวน์โหลดแผนที่)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นิทรรศการ “สะกิด Think” (Facebook)

03 Apr 2011