4711_AtNoon_Olive

preview

ที่มาของ นุ่นโอลีฟ คืออยากทำฟอนต์ผอมสูง แบบโอลีฟหวานใจของป๊อบอาย

จ้ะ…

*** revision แรก (0) หากใช้งานใน MS Word สระบนและวรรณยุกต์จะถูกตัด
revision (1) ได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว upload เมื่อ 21 มิถุนายน 2548 ประมาณ 20.25 น. เวลาท้องถิ่นประเทศไทยจ้ะ

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ 4711_AtNoon_Olive
ดาวน์โหลดแล้ว 390,521 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

31 May 2005