4805_KwangMD_Melt

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2009/06/preview99.swf” align=”none”]

คิดถึงค่ะ เลยทำฟอนต์มาแจก..

เป็นฟอนต์ลายมือกวาง (อีกแล้ว) แอบทำเนียนด้วยการเปลี่ยนหัวพู่กัน จะได้รู้สึกว่าต่างไปจากฟอนต์ก่อนๆ :D

ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆๆ ร้อนจนแทบละลาย ปั่นฟอนต์ไป.. เหงื่อหยดไป.. ก็เลยตั้งชื่อฟอนต์ว่า Melt ซะเลย หึหึ..

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : 4805_KwangMD_Melt
ดาวน์โหลดแล้ว : 374,924 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

23 May 2005