อดิเรก (Adirek)

โดย

คีย์เวิร์ด:

ฟอนต์ อดิเรก เป็นฟอนต์ Variable เต็มรูปแบบ มีลักษณะผอมสูงไร้หัว
ใน 1 ฟอนต์โดยหลักมี 4 รูปแม่แบบใหญ่ๆ คือ Sans, Serif, Slab, High Contrast Stroke

ฟอนต์ อดิเรก แบ่งสัญญาอนุญาตออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License
  • App License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/commercial-license

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
เว็บไซต์www.jipatype.com

เวอร์ชันทดลอง :

  • น้ำหนัก Regular
  • อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้
  • มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน / ดาวน์โหลดได้ที่ www.jipatype.com/adirek

30 Mar 2020