อดิเรก (Adirek)

โดย

คีย์เวิร์ด:

ฟอนต์ อดิเรก มีลักษณะผอมสูงไร้หัว
ใน 1 ฟอนต์โดยหลักมี 4 รูปแม่แบบใหญ่ๆ คือ Sans, Serif, Slab, High Contrast Stroke

ฟอนต์ อดิเรก แบ่งสัญญาอนุญาตออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License

อ่านเงื่อนไขได้ที่ www.jipatype.com/agreement/commercial-license

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
เว็บไซต์www.jipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ (Personal Use) : www.jipatype.com/adirek

30 Mar 2020