Alsmile Lane Chang และ Alsmile Lane Xang

โดย

คีย์เวิร์ด:

ฟอนต์ “ออลสไมล์ ล้านช้าง” ฟอนต์นี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่เกิดจากความชื่นชอบใจของข้าพเจ้าเอง
แต่จะทำอย่างไร สไตล์ฟอนต์ก็ย่อมสะท้อนบุคลิก-ความเป็นมาของบุคคลที่ทำได้
จึงสรุปไว้ในคำว่า “เลือดทุกหยดเป็นของชาติ เรามิอาจลบเลือนบิดเบือนหาย”
เป็นฟอนต์ที่ทำขึ้นมาจากการฝึกเรียนรู้ที่จะบริโภคเทคโนโลยีด้วยปัญญา
ฟอนต์นี้เป็นการฝึกหัดทำ จึงอาจมีการพัฒนาปรับปรุงไปได้อีก หากข้าพเจ้าเห็นว่าจะทำต่อไปได้

ท่านสามารถนำไปใช้ประกอบงานเอกสารหรืองานออกแบบ งานพิมพ์ทั่วไปได้ ตามความเหมาะสมและเข้ากับลักษณะงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายข้าพเจ้าไม่ได้คิดมูลค่าราคาอะไร ถือเป็นการมอบของขวัญสำหรับทุกท่านที่ปรารถนาจะใช้ และไม่ได้ยึดถือว่าเป็นสิ่งของสำคัญมากมายอะไรเพราะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต จึงไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการทำความดี เพราะผู้ให้คิดว่ามันมีคุณค่าอยู่แล้วในตัวของมันเอง แค่คาดว่าท่านคงไม่กลายเป็นผู้มีโลภะมาก นำไปเพื่อการพานิชย์ซื้อขาย เพราะเป็นธรรมทานให้เปล่า แจกกันใช้ฟรี

ไม่อนุญาตให้นำฟอนต์นี้ไปเผยแพร่บนสื่ออินเตอร์เน็ตอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ f0nt.com
หากต้องการนำไปเผยแพร่ในสื่ออื่นใด จะดีมากถ้าท่านช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบก่อน

หากนี่คือหนึ่งรูปแบบของการทำความดี
อุทิศแด่บรรพบุรุษ กษัตรา ปวงประชาและสรรพชีวิตที่สละเลือดเนื้อเพื่อรักษาเขตน้ำแดนดินของตนๆ
ซึ่งบางครั้งเกิดจากการปกป้องและรักษาชีวิต แต่บางครั้งเจตนาล่วงล้ำชีวิตดินแดนให้โทษโกรธผิดใจกัน
ภัยอันเกิดแต่สงครามที่ทำร้ายสรรพชีวิตน้อยใหญ่ด้วยไฟแห่งโลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐินั้น
ขอสรรพสัตว์จงถึงสุขสงบ พบธรรม หลุดพ้นบ่วงกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอานิสงส์แห่งความดีนี้ทุกสรรพชีวิตาเทอญฯ

อนุโมทนาไมตรีจิต :
ท่านเจ้าภาพและสมาชิกภาพของ www.f0nt.com และเจ้าของ NP Template
พระยิ้ม สักขีธัมมิกะ, มกราคม ๒๕๕๕.

This Font is not Commercial Art,
but free for All and Not charge -any- money for it.
50Higger@gmail.com


เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ Alsmile Lane Chang
ดาวน์โหลดแล้ว 296,566 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์


เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ Alsmile Lane Xhang
ดาวน์โหลดแล้ว 102,071 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

07 Feb 2012