อนันตษรมน | Anantason Mon

Anantason Mon เป็นอักษรแบบแซนเซอริฟที่พัมฒนาต่อมาจากแบบอักษร Anantason Reno มีสไตล์ให้เลือกใช้อย่างมากมายตั้งแต่ตัวบางสุดจนถึงหนาสุด และแคบสุดจนถึงกว้างสุด รวมแล้ว 162 สไตล์ รองรับตัวอักษรละตินเซ็ต 1 และอักษรไทย

ทั้ง Anantason Mon และ Anantason Reno เป็นฟอนต์อเนกประสงค์สามารถใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างหลากหลายทั้งออนไลนและออฟไลน์

Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (demo / personal use only) :
jipatype.com/anantason-mon

08 Apr 2024