Arundina (by SIPA)

โดย

Arundina

ชุดอักษร Arundina นี้มีอยู่ 10 ฟอนต์ด้วยกันครับ ตามแบบข้างต้น
ซึ่งออกแบบให้เข้าชุดกับชุดอักษรของ Bitstream (Open Source)

—————————————

ฟอนต์ Arundina ทั้ง 10 แบบนี้
เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์
จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งฟอนต์.คอมเป็นผู้ร่วมเผยแพร่ในวงกว้าง
ดังนั้นกรุณาอ่านสัญญาอนุญาตที่แนบไปกับตัวฟอนต์ด้วยนะครับ

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ Arundina by SIPA
ดาวน์โหลดแล้ว 289,691 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

27 Jun 2007