อสังหา (Asangha)

อสังหา เป็นตัวอักษรแบบ Serif ที่โครงสร้างของเส้นนอนและเส้นตั้ง มีขนาดใกล้เคียงกันเหมือนในอักษรแบบ Sans Serif ที่พบได้ทั่วไป โดยมี Serif ที่บางและแหลม ช่วยสร้างความเปรียบต่างของเส้น ด้วยการที่ Serif เป็นภาพลักษณ์ของความดั้งเดิม หรูหรา มีราคา และ Sans Serif เป็นภาพลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่

อสังหา จึงให้ความรู้สึกร่วมสมัยและผสมผสานกลิ่นอายของความ ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างลงตัว

ขอขอบคุณทาง F0nt ที่ให้โอกาศเด็กจบใหม่ได้แสดงผลงงานครับ

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
website
jipatype.com
Email : jipatype@gmail.com

สัญญาอนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/agreement/commercial-license

———————————

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ (Personal Use) : jipatype.com/asangha

19 Nov 2020