อสังหา (Asangha)

อสังหา เป็นตัวอักษรแบบ Serif ที่โครงสร้างของเส้นนอนและเส้นตั้ง มีขนาดใกล้เคียงกันเหมือนในอักษรแบบ Sans Serif ที่พบได้ทั่วไป โดยมี Serif ที่บางและแหลม ช่วยสร้างความเปรียบต่างของเส้น ด้วยการที่ Serif เป็นภาพลักษณ์ของความดั้งเดิม หรูหรา มีราคา และ Sans Serif เป็นภาพลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่

อสังหา จึงให้ความรู้สึกร่วมสมัยและผสมผสานกลิ่นอายของความ ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างลงตัว

ขอขอบคุณทาง F0nt ที่ให้โอกาศเด็กจบใหม่ได้แสดงผลงงานครับ

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitewww.jipatype.com

สัญญาอนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/agreement/commercial-license

———————————

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน / ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลอง :
jipatype.com/asangha
• น้ำหนัก Thin
• อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้
• มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น

19 Nov 2020