บรรทัด | Bantat

ฟอนต์ Bantat เป็นแบบอักษร Sans Serif ที่มีความเรียบง่ายโดยออกแบบให้หลังคาและฐานตัวอักษรกลุ่มหนึ่งราบเรียบไปกับเส้นบรรทัด ผสมกับหลังคาแบบปกติ เพื่อให้มี Dynamic แทนที่จะราบเรียบไปทุกตัวอักษร

ฟอนต์ Bantat มีให้เลือกใช้ 18 น้ำหนัก และ 5 ความกว้าง ทั้งตัวตรงและตัวเอียงรวมแล้วมี 90 Styles และถ้าใช้ฟอนต์แบบ
Variable Font (มีให้ใช้เฉพาะสมาชิก Membership License) สามารถปรับได้ละเอียดยิ่งขึ้น

ฟอนต์ Bantat เหมาะสำหรับงานทั่วไป บนสื่อได้หลากหลายขนาดไม่ว่าจะมีความกว้างหรือแคบ

ผลิตโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
website : jipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (Personal Use) หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน :
jipatype.com/bantat

01 Jun 2022