บารมี | Baramee

Baramee เป็นอักษรแบบแซนเซอริฟ โดยที่เส้นแนวนอนมีความหนาครึ่งหนึ่งของเส้นแนวตั้ง ทำให้เกิดความเปรียบต่างขึ้นแต่ไม่มากจนเกินไป ปลายหัวของตัวอักษร (Terminal) เป็นตัดตรงในแนวตั้ง ตัวอักษรไทยมีการยิบยืมรูปแบบเดือย (Spur) ของตัวละตินมาทำเป็นหัวของตัวอักษร ส่งผลให้โดยภาพรวมรู้สึกได้ถึงความภูมิฐาน ดูมี “บารมี” ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกร่วมสมัย

ซึ่งมีให้เลือกใช้ถึง 18 สไตล์ รองรับตัวอักษรลาติน 1 และอักษรไทย เหมาะสำหรับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่เน้นในเรื่องความภูมิฐาน บารมี สิริมงคล

Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (demo version / personal Use) :
jipatype.com/baramee

21 Apr 2024