บิสกิ (Biski)

โดย

คีย์เวิร์ด:

อยากได้ฟอนต์ที่ดูเป็นมิตร แบบคล้ายว่าเขียนด้วยลายมือ แต่คงลักษณะ
แบบทางการเอาไว้บาง จึงออกมาเป็นฟอนต์บิสกิ ลักษณะโดยรวมเป็นแบบอักษร
ที่เหมาะกับสื่อที่เกี่ยวกับอาหารของกินต่างๆ

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
website : jipatype.com
Facebook : www.facebook.com/jipatype
Twitter : twitter.com/jipatype

สัญญาอนุญาตแบ่งออกเป็น
• Desktop License
• Web License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่jipatype.com/agreement/commercial-license

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (Personal Use)jipatype.com/biski

09 May 2021