บิสกิ (Biski)

อยากได้ฟอนต์ที่ดูเป็นมิตร แบบคล้ายว่าเขียนด้วยลายมือ แต่คงลักษณะ
แบบทางการเอาไว้บาง จึงออกมาเป็นฟอนต์บิสกิ ลักษณะโดยรวมเป็นแบบอักษร
ที่เหมาะกับสื่อที่เกี่ยวกับอาหารของกินต่างๆ

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (Personal Use)jipatype.com/biski

09 May 2021