BLK-Suphanburi

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2009/10/BLK-Suphanburi.swf” width=”450″ height=”339″ align=”none”]

ฟอนต์นี้ผมดัดแปลงมาจากฟอนต์#Ts R 2143 Normal หลังจากทำฟอนต์ตัวแรกเสร็จ ก็มาเจ๊อะเข้ากับฟอนต์#Ts R 2143 Normal ชอบมาก เลยลองเอามาดัดแปลงเสริมแต่งดู ต้องขอบคุณเจ้าของฟอนต์เดิมเป็นอย่างสูงด้วยครับ อิอิ :52:

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ BLK-Suphanburi
ดาวน์โหลดแล้ว 693,807 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

17 Oct 2009