Book_BasiS [2006]

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2009/06/preview29.swf” width=”456″ height=”445″]

คำแนะนำ : ฟอนต์เป็นทางการฟอนต์แรกหลังจากดองมาแล้วตั้งแต่ก่อนเดือนกันยา ถึงแม้หน้าตามันจะดูจื๊ดจืด แต่ขอบอกว่าเป็นฟอนต์ที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่ทำมา…4 ตัว
และอาจจะเป็นฟอนต์ตัวพิมพ์มาตรฐานฟอนต์เดียวในชีวิต

คำแนะนำจริงๆ คือ อย่าตกใจเวลาดูในมอนิเตอร์แล้วมันไม่คม ให้ลองพรินต์จริงค่ะ เหมาะสำหรับไปใช้พิมพ์รายงานหรืองานที่ค่อนข้างเป็นทางการ

ขอบคุณคนใช้ทุกคนค่ะ :)

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Book_BasiS [2006]
ดาวน์โหลดแล้ว : 467,483 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

22 Dec 2006