บุญจด (BoonJot)

boonjot-def-th

boonjot-def-en

บุญจด มีไว้ใช้แทน Comic Sans (ถ้าคุณต้องการฟอนต์ลายมือที่มีตัวอักษรไทย) แต่บุญจดไม่ได้เกิดจากลายมือมนุษย์เพราะวาดโครงเป็นเส้นเดี่ยวใน FontForge และใส่ pen stroke ให้ได้ความหนาที่ต้องการ แล้วจึงตกแต่งใน Inkscape

ทุกพิเซลของบุญจดจึงเกิดจากซอฟต์แวร์เสรีในระบบปฏิบัติการเสรี และตัวมันเองก็ฟอนต์เสรีด้วยเช่นกัน ไม่ใช่แค่ฟรีแต่คุณมีสิทธิเต็มที่ในการใช้งานและดัดแปลง ในอนาคตอันระบุเวลาไม่ได้อาจเพิ่มน้ำหนักอื่นๆ ในตระกูลด้วย ขอให้สนุกสนานกับการใช้งานบุญจดและฟอนต์เสรีอื่นๆ ครับ

© ๒๕๕๘ สังศิต ไสววรรณ

ฟอนต์บุญจด ใช้สัญญาอนุญาต (license) แบบ SIL Open Font License v1.1 แปลว่าคุณมีอิสระเต็มที่ในการใช้งาน ดัดแปลง หรือปรับปรุง เงื่อนไขคือเมื่อดัดแปลงจากต้นแบบแล้วอยากจะเผยแพร่ผลงานใหม่ก็ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันและต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดเช่นกัน และหากคุณพบปัญหาในการใช้งานฟอนต์ก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่ หน้าแจ้งปัญหา หรือพูดคุยอย่างกันเป็นเองที่ ชุมชนสาวก f0nt

ขอขอบคุณ สาวก f0nt ทุกท่านที่ให้ความเห็นและช่วยทดสอบฟอนต์บุญจดด้วยครับ

ดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่: github.com/fontuni/boonjot/releases

คนทำ: สังศิต ไสววรรณ
ติดต่อ: uni@fontuni.com, @fontuni
foundry: FontUni
อ่านที่มา: www.f0nt.com/forum/index.php/topic,22790

21 Jan 2016