บริบูรณ์ (Boriboon Font)

Boriboon เป็นงานที่ทำขึ้นเพื่อศึกษา Variable Font ด้วยเครื่องมือ Open source เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการสรรค์สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในโลกของการออกแบบฟอนต์ในครั้งต่อๆ ไป

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
website
jipatype.com
Email : jipatype@gmail.com

ร่วมสนับสนุน | ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ : https://www.jipatype.com/boriboon

07 Mar 2020