บริบูรณ์ (Boriboon Font)

โดย

คีย์เวิร์ด:

Boriboon เป็นงานที่ทำขึ้นเพื่อศึกษา Variable Font ด้วยเครื่องมือ Open source เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการสรรค์สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในโลกของการออกแบบฟอนต์ในครั้งต่อๆ ไป

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
website : jipatype.com
Facebook : www.facebook.com/jipatype
Twitter : twitter.com/jipatype

ร่วมสนับสนุน | ฟรีน้ำหนัก Regular อนุญาติให้ใช้ได้ทั้งงานส่วนตัวและเชิงพานิชย์
https://www.jipatype.com/boriboon

07 Mar 2020