CR_Insom_Lanna

ฟอนต์ชุดนี้เป็นฟอนต์อักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ที่พัฒนาต่อยอดจากฟอนต์ CR_Insom 3 version โดยปรับ 3 เรื่องใหญ่

  1. ย้ายชุดอักษรไปไว้ที่ TaiTham unicode เพื่อให้สามารถรับการพิมพ์จากแป้น TaiTham และแสดงผลร่วมกับฟอนต์ตระกูลไตอื่นๆได้
  2. ทำให้รองรับการพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ไทย สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งศึกษาอักษรธรรมล้านนา (เช่นผม) ที่ยังไม่คุ้นการเขียนตั๋วเมือง  ..แต่หากชำนาญแล้ว แนะนำให้ไปใช้แป้น TaiTham จะเป็นมาตรฐานกว่าครับ
  3. การพิมพ์ภาษาบาลี ให้พิมพ์แบบใช้พินทุ โดยเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวหนา (bold) หรือเปลี่ยนไปใช้ฟอนต์ CR_Insom_Pali

อนุญาตให้นำไปใช้ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีข้อผิดพลาดรบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ
uvSOV

คู่มือฟอนต์ CR_Insom

เบื้องหลังงานออกแบบ: f0nt.com/forum/index.php/topic,23855
ข้อมูลการติดต่อ: facebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : CR_Insom_Lanna
ดาวน์โหลดแล้ว : 33,986 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

03 Mar 2020