เอฟซี ดีแฟรกเมนต์ (FC Defragment)

จัดเรียงชิ้นส่วน จับเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน – หากใครใช้ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์คงจะคุ้นเคยกับคำว่า Defragment ซึ่งเป็นกระบวนการจัดเรียงข้อมูลใหม่จากชิ้นส่วนของข้อมูลที่กระจัดกระจาย ฟอนต์เอฟซี ดีแฟรกเมนต์ ก็ใช้แนวคิดเดียวกัน

โดยนำ “ชิ้นส่วน” ที่ไม่ติดกันของฟอนต์เอฟซี แฟรกเมนต์ (FC Fragment) มาจัดเรียงใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอักษรที่เชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน อ่านง่ายขึ้น ใช้ง่ายขึ้น และมาพร้อม 5 ระดับน้ำหนักและตัวเอนรวม 10 สไตล์

ท่านสามารถนำผลงานของเราไปใช้ทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี โดยไม่มีอะไรต้องกังวล

แต่หากท่านต้องการนำฟอนต์ไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือต้องการสนับสนุนความตั้งใจของเรา
สามารถสนับสนุนเราได้ในราคาเพียง 500 บาท
โดยสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ลิงก์ fontcraftstudio.com/support

และทางเราจะออกเอกสารรับรองสิทธิ์การใช้งาน พร้อมทั้งฟอนต์ชุดสมบูรณ์ 10 สไตล์

สัญญาอนุญาตฉบับเต็ม fontcraftstudio.com/license
สำหรับฟอนต์บน iOS (iPhone, iPad) fontcraftstudio.com/iosfont
วิธีแก้วรรณยุกต์ลอย-จม-ขาด fontcraftstudio.com/fontsetup

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ฟอนต์ : เอฟซี ดีแฟรกเมนต์ (FC Defragment)
Version 1.00 2024 by Fontcraft : Jutipong Poosumas
Copyright© All Right Reserved

Fontcraft รับออกแบบและจัดทำฟอนต์สำเร็จรูป
fontcraftstudio.com
facebook.com/fontcraft
fontcraft@hotmail.com

ดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่
fontcraftstudio.com/fc-defragment

08 May 2024