แฟลทอรี่ (Flatory)

คือฟอนต์ที่มีฐานและหลังคาของตัวอักษรที่แบนราบไปกับเส้นแนวนอนให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงไม่หวั่นไหว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเดินหน้าอย่างมั่นคง ต่อทุกสภาพเศรษฐกิจ

Flatory สัญญาอนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License

อ่านเงื่อนไขได้ที่ www.jipatype.com/agreement/commercial-license

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
website
jipatype.com
Email : jipatype@gmail.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ (Personal Use)jipatype.com/flatory

14 Apr 2020