แฟลทอรี่ (Flatory)

โดย

คีย์เวิร์ด:

คือฟอนต์ที่มีฐานและหลังคาของตัวอักษรที่แบนราบไปกับเส้นแนวนอนให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงไม่หวั่นไหว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเดินหน้าอย่างมั่นคง ต่อทุกสภาพเศรษฐกิจ

Flatory สัญญาอนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License
  • App License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/commercial-license

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitewww.jipatype.com

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน / ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองjipatype.com/flatory

  • น้ำหนัก Regular
  • อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้
  • มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น

14 Apr 2020