หาดทราย | Hadsai

ฟอนต์ หาดทราย ลักษณะกลมมน เส้น Stem มีความหนาแตกต่างกันสองขนาด หนา-บาง ไม่เท่ากัน การเดินเส้นเลียนแบบลายมือ

มาพร้อมกับฟีเจอร์ dlig ที่เปิดใช้งานแล้วจะยกตัวอักษรลำดับที่สองให้สูงขึ้นเล็กน้อยสลับกันเป็นฟันปลา เหมือนคลื่นเล็ก ๆ บนผิวน้ำ
ให้ความรู้สึกเป็นมิตร น่ารักใสๆ มีไดนามิก สนุกสนาน ไม่เป็นทางการ เหมาะสำหรับการพาดหัว โปรยประโยคข้อความสั้น ๆ
มีให้เลือกใช้ 9 น้ำหนัก ทั้งตัวตรงและตัวเอียงรวมเป็น 18 สไตล์

ผลิตโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitejipatype.com
Email : jipatype@gmail.com

สัญญาอนุญาตแบ่งออกเป็น
• Desktop License
• Web License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/agreement

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (Personal Use) หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน :
jipatype.com/hadsai

14 Jul 2022