Happy GT

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2010/03/happygt.swf” width=”450″ height=”400″]

ฟอนต์ใหม่จากนักออกแบบรุ่นเยาว์ที่มีผลงานประหลาดๆ ในฟอนต์.คอมมาหลายปีแล้วครับ ปล่อยแล้วก็ลบ ปล่อยแล้วก็ลบ เอ็งจะบ้าเรอะอีเคน!
ทั้งนี้นังเคนได้ฝากข้อความไว้ว่า “เป็นฟอนต์ที่ใช้วิธีทำอย่างง่ายๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่งดงามเหลือเชื่อ ออกแบบโดยนักออกแบบฟอนต์มืออาชีพชื่อดังที่ไม่ขอเอ่ยนาม”

ฮ่วย!

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Happy GT
ดาวน์โหลดแล้ว : 126,078 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

18 Mar 2010