Icey_3dPixel

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2009/06/preview103.swf” align=”center”]

ฟอนท์ตัวนี้ผสมกันระหว่างพิกเซลกับ3มิติ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบน่ะค่ะ

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Icey_3dPixel
ดาวน์โหลดแล้ว : 157,734 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

28 May 2005