Icey_circle

ฟอนท์นี้เป็นตัวที่2
เป็นฟอนท์วงกลม ออกแนวแฟนซี
ถ้าพิมพ์คำว่าปู่หรือที่คล้ายๆกันแล้วมองไม่เห็นวรรณยุกต์ให้ลบแล้วพิมพ์ ใหม่ โดยพิมพ์ตามขั้นตอนนี้ ป-ป่-ปู่ แต่ถ้าพิมพ์ได้ตามปรกติก็โชคดีไป

มีอไรต้องแก้ไขบอกด้วยน่ะเด้อ

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: Icey_circle
สร้างสรรค์โดย: Ice
ดาวน์โหลดแล้ว 286,989 ครั้ง

อ่าน: สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

02 May 2005