Icey_circle

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2009/06/preview62.swf” align=”none”]

ฟอนท์นี้เป็นตัวที่2
เป็นฟอนท์วงกลม ออกแนวแฟนซี
ถ้าพิมพ์คำว่าปู่หรือที่คล้ายๆกันแล้วมองไม่เห็นวรรณยุกต์ให้ลบแล้วพิมพ์ ใหม่ โดยพิมพ์ตามขั้นตอนนี้ ป-ป่-ปู่ แต่ถ้าพิมพ์ได้ตามปรกติก็โชคดีไป

มีอไรต้องแก้ไขบอกด้วยน่ะเด้อ

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Icey_circle
ดาวน์โหลดแล้ว : 292,161 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

02 May 2005