เจ้าสำนัก | Jaosamnak

ขอแนะนำฟอนต์เจ้าสำนัก แบบอักษรอันงดงามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประดิษฐ์ตัวอักษรพู่กันจีน ด้วยเส้นโค้งที่สง่างาม เส้นสายที่ลื่นไหล และเรียบง่าย เจ้าสำราญนำความสง่างามเหนือกาลเวลามาสู่การออกแบบของคุณ

แบบอักษรนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น พาดหัวข้อความ พาดหัวย่อย บรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

Introducing Jaosamnak, an exquisite typeface that inspiration from Chinese brush calligraphy. With its graceful curves, fluid lines, and simplify, Jaosamnak brings a timeless elegance to your designs.

This typeface is tailored for versatility, making it perfect for various applications such as text headlines, sub-headlines, packaging, posters, and other print media.


Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน
(Download demo version personal Use) :
jipatype.com/jaosamnak

10 Oct 2023