จัตุรัส | Jaturat

เริ่มต้นจากโครงสร้างอย่างง่าย นั่นคือแผ่นสี่เหลี่ยม เพิ่มด้วยการตัดมุม ให้หลอกสายตาไม่ให้ดูเหลี่ยมจนเกินไป ฟอนต์นี้มีแบบอักษรไทยอยู่สองแบบคือแบบไม่มีหัวและแบบมีหัว

สามารถเปิดการใช้งานได้ตามโปรแกรมออกแบบที่รองรับ Opentype feature : SS01

ผลิตโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
website : jipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (Personal Use) หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน :
jipatype.com/jaturat

29 Mar 2022