เจวาย กติกา (JY Katika)

แจกฟรี ไม่จำกัดการใช้งาน – “JY Katika” อ่านว่า “เจวาย กติกา” ฟอนต์ลำดับที่ 1 ในตระกูล JY ออกแบบโดย นายจิระ ยั่งยืน ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท เดอะ โกจิระ จำกัด

ฟอนต์ที่นำมาแจกนี้เป็นฟอนต์ version 2.0 ซึ่งมีปรับแต่งพยัญชนะและวรรณยุกต์บางตัว kerning บางจุด รวมถึงเปลี่ยนรูปแบบของพยัญชนะ ญ

วัตถุประสงค์ในการออกแบบ :

  1. เพื่อใช้ในงานโฆษณาโปรโมชัน ที่ต้องมีรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขตามกฎของกองเซ็นเซอร์
    ที่กำหนดให้มีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 1:25 ของความสูงหน้าจอ (จึงเป็นที่มาของชื่อฟอนต์ “กติกา”)
  2. เพื่อใช้กับการลงเครดิตในโปสเตอร์หนังไทยต่างๆ

เงื่อนไขการใช้งาน

  • อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งในงานส่วนบุคคลและงานเพื่อการพาณิชย์
  • ไม่อนุญาตให้ copy ไฟล์เพื่อนำไปจำหน่ายหารายได้
  • ห้ามมิให้ทำการแก้ไขดัดแปลงฟอนต์หรือนำไปเปลี่ยนชื่อเป็นฟอนต์ของตัวเอง

Credit
ปรับปรุงและออกแบบเพิ่มเติม จากฟอนต์บันดาลใจต้นแบบ : Credit Block

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : เจวาย กติกา (JY Katika)
ดาวน์โหลดแล้ว : 3,495 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

15 Dec 2023