สยามโมเดิร์น (KJR SIAMMODERN)

ฟอนต์ไทยโมเดิร์น ทันสมัยได้มาตรฐาน ฟอนต์ชุดนี้มีทั้งหมด 4 แบบด้วยกัน เหมาะกับงานออกแบบทั่วๆ ไป

ขอขอบคุณเทมเพลตจากนายพล ที่ให้ความสะดวกสบายในการทำงาน

ฟอนต์ให้โหลดฟรีชุดนี้ อนุญาตให้ใช้เฉพาะส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกกรณี

สนใจชุดเต็ม สนับสนุนได้ในราคาแบบละ 300 บาท ใช้ได้ในเชิงพาณิชย์
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางติดต่อ
อีเมล : changda2518@gmail.com
เฟซบุ๊ก : เพจ เคเจอาร์ฟอนต์ไทย

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : สยามโมเดิร์น (KJR SIAMMODERN)
ดาวน์โหลดแล้ว : 21,215 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

11 Aug 2022