กรุบกรอบ | Krupkrop

ฟอนต์ กรุบกรอบ แบบอักษรที่ใช้เส้นตรงเป็นหลักในการออกแบบโครงสร้างอักษร มีการเอียงเส้นแนวตั้ง (Stem) เล็กน้อย

ให้ความรู้สึก ไม่เป็นทางการ แข็งกรอบ สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง เหมาะกับผาดหัวบนสื่อต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา แพ็คเกจ
มีทั้งหมด 9 น้ำหนัก และตัวเอียงของแต่ละน้ำหนัก รวม 18 สไตล์

Krupkrop is a font that uses straight lines as the main structure of the font design. Rotate a little bit vertical line, give a feeling Informal, hard, crisp, fun, lively, suitable for headlines on various media such as billboards, packages. There are 9 weights and italics of each weight total, 18 styles.

Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (Personal Use) หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน :
jipatype.com/krupkrop

16 Sep 2022