Mi Matcha

Mi Matcha เป็นฟอนต์แนวเหลี่ยมๆ ออกทางการหน่อย แต่ยังคงความเป็นฟอนต์ลายมือเอาไว้ น่ารัก อ่านง่ายสบายตากันไปอีก เหมาะกับการใช้งานในหลากหลายแนว ทำสรุป ทำป้ายสินค้า สติกเกอร์ไลน์ หรืออื่นๆ ตามแต่จะสร้างสรรค์

แจกให้ใช้ฟรีสำหรับส่วนตัว 1 ขนาด (Thin)

สำหรับผู้ที่สนับสนุนการใช้งานเชิงพาณิชย์จะได้ทั้งหมด 3 ไฟล์ บาง/ปกติ/หนา พร้อมใบอนุญาตการใช้งานเชิงพาณิชย์

หากต้องการใช้งานเชิงพาณิชย์สามารถสนับสนุนฟอนต์ของเราได้เพียงราคา 95 บาท ตามช่องทางด้านล่างได้เลย
instagram.com/mi.study.k/
belamptt.com/product/mi-latte/

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Mi Matcha
ดาวน์โหลดแล้ว : 75,364 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

20 May 2023